מרץ – טיול נשים לרג'אסטאן וצפון הודו

טיול נשים להודו לרג'אסטאן וצפון הודו – תפריט עליון